70 Resistenza

login

Bombardamenti

-

Cinema

DocumentoDescrizione
Ayyildiz Tim Hacked

Cinema

Bombardamenti
Terörü Destekleyen ÜlkelereUYARIDIR. Cedkan Bir Yafes - Kerem Sah Noyan - Albayrak Lophius - Osmanl? Torunu - Sipahiler - oSaLVaDoRTRo - MRCC - HnMedusa - By.Azeri - TET?K - 41.Ceri - OsmanTK - KARA - Ehl-i Beyt <br>Ayy?ld?z Tim WGT K?M BU AYYILDIZ T?M? Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye kar?? internet üzerinden kar??t güçler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine görev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en önemli unsuru Devletçilik olmu?tur. Ülkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? &
Copyright Istoreto © 2013 - redazione@istoreto.it - Credits